HSLF-FS 2015:3

Grundförfattning

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om anmälan av misstänkt eller konstaterad Creutzfeldts-Jakobs sjukdom och annan besläktad human spongiform encefalopati

Beslutade: 1 juli 2015

Gäller från och med: 1 juli 2015