Grundförfattning

HSLF-FS 2015:5

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om poliodiagnostik vid virusorsakad meningoencefalit

Beslutade: 1 juli 2015

Gäller från och med: 1 juli 2015

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2015-07-01
  • Antal sidor: 2