HSLF-FS 2015:7

Grundförfattning

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall

Beslutade: 1 juli 2015

Gäller från och med: 1 juli 2015

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2015:26

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2020:10

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2020:23

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2020:45

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2022:4

Konsoliderad version: HSLF-FS 2015:7 (PDF, 189 kB)