Grundförfattning

HSLF-FS 2015:7

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall

Beslutade: 1 juli 2015

Gäller från och med: 1 juli 2015

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2015:26

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2020:10

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2020:23

Konsoliderad version: HSLF-FS 2015:7 (PDF, 117 kB)

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2015-07-01
  • Antal sidor: 2