Föreskrifter och allmänna råd om karaktäristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror

Grundförfattning

HSLF-FS 2016:42

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om karaktäristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror

Beslutade: 26 april 2016

Gäller från och med: 20 maj 2016

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2016:96

Läs föreskrifterna på skärmen

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2016-04-26
  • Antal sidor: 4
Gå till toppen av sidan