HSLF-FS 2016:42

Grundförfattning

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om karaktäristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror

Beslutade: 26 april 2016

Gäller från och med: 20 maj 2016

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2016:96

Konsoliderad version: HSLF-FS 2016:42 (PDF, 187 kB)