Föreskrifter om gränsvärden och mätmetoder av tjära, nikotin och kolmonoxid samt krav för laboratorier vid verifiering av mätningar

Grundförfattning

HSLF-FS 2016:43

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om gränsvärden och mätmetoder av tjära, nikotin och kolmonoxid samt krav för laboratorier vid verifiering av mätningar

Beslutade: 26 april 2016

Gäller från och med: 20 maj 2016

Läs föreskrifterna på skärmen

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2016-04-26
  • Antal sidor: 4
Gå till toppen av sidan