HSLF-FS 2016:43

Grundförfattning

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om gränsvärden och mätmetoder av tjära, nikotin och kolmonoxid samt krav för laboratorier vid verifiering av mätningar

Beslutade: 26 april 2016

Gäller från och med: 20 maj 2016