HSLF-FS 2016:44

Grundförfattning

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om hälsovarning och rapportering av ingredienser för örtprodukter för rökning

Beslutade: 26 april 2016

Gäller från och med: 20 maj 2016