HSLF-FS 2016:45

Grundförfattning

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om rapportering av ingredienser i tobaksvaror, årlig rapportering om marknadsundersökningar m.m. och utökad rapporteringsskyldighet samt anmälan och rapportering av nya tobaksvaror

Beslutade: 26 april 2016

Gäller från och med: 20 maj 2016

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2016:97

Konsoliderad version: HSLF-FS 2016:45 (PDF, 254 kB)