HSLF-FS 2016:46

Grundförfattning

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror

Beslutade: 26 april 2016

Gäller från och med: 20 maj 2016

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2016:77

Konsoliderad version: HSLF-FS 2016:46 (PDF, 311 kB)