HSLF-FS 2016:47

Ändringsförfattning

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS 2015:1) om kontrollköp av folköl och tobaksvaror

Beslutade: 26 april 2016

Gäller från och med: 20 maj 2016

Grundförfattning: FoHMFS 2015:1