HSLF-FS 2016:51

Grundförfattning

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Beslutade: 24 maj 2016

Gäller från och med: 1 juni 2016

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2019:17

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2020:25

Konsoliderad version: HSLF-FS 2016:51 (PDF, 642 kB)