HSLF-FS 2016:77

Ändringsförfattning

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:46) om hälsovarningar på förpackning av tobaksvaror

Beslutade: 21 juni 2016

Gäller från och med: 11 juli 2016

Grundförfattning: HSLF-FS 2016:46

Konsoliderad version: HSLF-FS 2016:46 (PDF, 311 kB)