HSLF-FS 2016:82

Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:1) om vaccination mot pneumokocker

Beslutade: 17 augusti 2016

Gäller från och med: 1 september 2016

HSLF-FS 2015:1 ersattes av: Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper.