HSLF-FS 2016:83

Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:2) om vaccination mot influensa

Beslutade: 17 augusti 2016

Gäller från och med: 1 september 2016

HSLF-FS 2015:2 ersattes av: Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper.