HSLF-FS 2016:96

Ändringsförfattning

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:42) om karakteristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror

Beslutade: 21 december 2016

Gäller från och med: 7 februari 2017

Grundförfattning: HSLF-FS 2016:42

Konsoliderad version: HSLF-FS 2016:42 (PDF, 187 kB)