Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:42) om karakteristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2016:96

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:42) om karakteristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror

Beslutade: 21 december 2016

Gäller från och med: 7 februari 2017

Grundförfattning: HSLF-FS 2016:42

Läs föreskrifterna på skärmen

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2016-12-21
  • Antal sidor: 2
Gå till toppen av sidan