HSLF-FS 2016:97

Ändringsförfattning

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:45) om rapportering av ingredienser i tobaksvaror, årlig rapportering om marknadsundersökningar m.m. och utökad rapporteringsskyldighet samt anmälan och rapportering av nya tobaksvaror

Beslutade: 21 december 2016

Gäller från och med: 7 februari 2017

Grundförfattning: HSLF-FS 2016:45

Konsoliderad version: HSLF-FS 2016:45 (PDF, 254 kB)