HSLF-FS 2017:78

Ändringsförfattning

Upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2015:2) om lagerdeklaration av vin och druvmust

Beslutade: 7 december 2017

Gäller från och med: 15 januari 2018