HSLF-FS 2018:5

Grundförfattning

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om verkställighet för bestämmelserna om avgifter för tobaksprodukter

Beslutade: 1 mars 2018

Gäller från och med: 26 mars 2018