Grundförfattning

HSLF-FS 2018:5

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om verkställighet för bestämmelserna om avgifter för tobaksprodukter

Beslutade: 1 mars 2018

Gäller från och med: 26 mars 2018

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2018-03-26
  • Antal sidor: 2