Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS 2014:6) om tillståndsbevis

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2019:10

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS 2014:6) om tillståndsbevis

Beslutade: 15 maj 2019

Gäller från och med: 1 juli 2019

Grundförfattning: FoHMFS 2014:6

Läs föreskrifterna på skärmen

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2019-06-03
  • Antal sidor: 8

Öppna publikationen