HSLF-FS 2019:21

Ändringsförfattning

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter
(HSLF-FS 2018:41) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Beslutade: 25 september 2019

Gäller från och med: 1 november 2019

Grundförfattning: HSLF-FS 2018:41

Konsoliderad version: HSLF-FS 2018:41 (PDF, 186 kB)