HSLF-FS 2019:22

Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:16) om radon inomhus

Beslutade: 7 oktober 2019

Gäller från och med: 1 november 2019

Ersatt av: Strålsäkerhetsmyndigheten tar över det huvudsakliga tillsynsvägledningsansvaret för radon

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2019-10-23
  • Antal sidor: 2