Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:2) om statistiska uppgifter avseende tillverkning av alkoholdrycker och partihandel med spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker

Omtryck (inkluderar grundförfattning)

HSLF-FS 2019:27

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:2) om statistiska uppgifter avseende tillverkning av alkoholdrycker och partihandel med spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker

Beslutade: 16 december 2019

Gäller från och med: 15 januari 2020

Grundförfattning: FoHMFS 2014:2

Läs föreskrifterna på skärmen

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2020-01-02
  • Antal sidor: 2
Gå till toppen av sidan