HSLF-FS 2019:28

Omtryck (inkluderar grundförfattning)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:5) om statistiska uppgifter avseende servering

Beslutade: 16 december 2019

Gäller från och med: 15 januari 2020

Grundförfattning: FoHMFS 2014:5

Konsoliderad version: FoHMFS 2014:5 (PDF, 176 kB)