Grundförfattning

HSLF-FS 2019:4

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om säkerhetsmärkning på styckförpackningar med tobaksvaror

Beslutade: 20 februari 2019

Gäller från och med: 20 maj 2019