HSLF-FS 2020:15

Ändringsförfattning

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:4) om teknisk sprit

Beslutade: 6 april 2020

Gäller från och med: 7 april 2020

Grundförfattning: FoHMFS 2014:4

Föreskrifterna upphäver HSLF-FS 2020:8