Ändringsförfattning

HSLF-FS 2020:15

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:4) om teknisk sprit

Beslutade: 6 april 2020

Gäller från och med: 7 april 2020

Grundförfattning: FoHMFS 2014:4

Föreskrifterna upphäver HSLF-FS 2020:8

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2020-04-06
  • Antal sidor: 1