HSLF-FS 2020:16

Ändringsförfattning

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:4) om teknisk sprit

Beslutade: 6 april 2020

Gäller från och med: 7 april 2020

Grundförfattning: FoHMFS 2014:4

Konsoliderad version: FoHMFS 2014:4 (PDF, 252 kB)