HSLF-FS 2020:30

Ändringsförfattning

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:10) om alkoholhaltiga preparat

Beslutade: 3 juni 2020

Gäller från och med: 10 juni 2020

Grundförfattning: FoHMFS 2014:10

Konsoliderad version: FoHMFS 2014:10 (PDF, 797 kB)