Ändringsförfattning

HSLF-FS 2020:42

Föreskrifter om upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2015:4) om smittspårning

Beslutade: 20 juli 2020

Gäller från och med: 23 juli 2020

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2020-07-23
  • Antal sidor: 2