Ändringsförfattning

HSLF-FS 2020:42

Upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2015:4) om smittspårning.

Föreskriften (HSLF-FS 2015:4) är ersatt av Vägledning för smittspårning av covid-19

Beslutade: 20 juli 2020

Gäller från och med: 23 juli 2020