HSLF-FS 2020:49

Ändringsförfattning

Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS 2015:1) om kontrollköp av folköl och tobaksvaror

Omtryck (inkluderar grundförfattning)

Beslutade: 7 oktober 2020

Gäller från och med: 15 november 2020

Grundförfattning: FoHMFS 2015:1