HSLF-FS 2020:76

Allmänna råd

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om anmälan av förändringar i en serveringsverksamhet

Beslutade: 18 november 2020

Gäller från och med: 1 januari 2021