HSLF-FS 2020:77

Ändringsförfattning

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kunskapsprov för serverings- och provsmakningstillstånd

Omtryck (inkluderar grundförfattning)

Beslutade: 18 november 2020

Gäller från och med: 1 januari 2021

Grundförfattning: FoHMFS 2014:7