HSLF-FS 2020:79

Allmänna råd

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om servering av mat, lättdryck och folköl efter serveringstidens utgång

Beslutade: 4 december 2020

Gäller från och med: 14 december 2020