Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:4) om teknisk sprit

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2020:8

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:4) om teknisk sprit

Beslutade: 24 mars 2020

Gäller från och med: 25 mars 2020

Grundförfattning: FoHMFS 2014:4

Läs föreskrifterna på skärmen

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2020-03-24
  • Antal sidor: 2

Öppna publikationen

Gå till toppen av sidan