HSLF-FS 2021:45

Ändringsförfattning

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:78) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19;

Beslutade: 24 maj 2021

Gäller från och med: 25 maj 2021

Grundförfattning: HSLF-FS 2020:78