HSLF-FS 2021:74

Grundförfattning

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om uppgifter om smittspårning vid sjukdomen covid-19

Beslutade: 13 oktober 2021

Gäller från och med: 20 oktober 2021