HSLF-FS 2022:17

Ändringsförfattning

Föreskrifter om upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2021:59) om tillfälligt inreseförbud vid resor från EES-stater och några andra stater till Sverige.

Beslutade: 8 februari 2022

Gäller från och med: 9 februari 2022