HSLF-FS 2022:45

Ändringsförfattning

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:7) om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall

Beslutade: 20 juni 2022

Gäller från och med: 1 juli 2022

Grundförfattning: HSLF-FS 2015:7

Konsoliderad version: HSLF-FS 2015:7 (PDF, 183 kB)