HSLF-FS 2022:1

Ändringsförfattning

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:104) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.;

Beslutade: 10 januari 2022

Gäller från och med: 12 januari 2022

Grundförfattning: HSLF-FS 2021:104

Konsoliderad version: HSLF-FS 2021:104 (PDF, 206 kB)