Mellan 2006 och 2008 fick fyra svenska högskolor projektstöd i syfte att utveckla ett alkoholförebyggande arbete på respektive lärosäte. Projektet blev framgångsrikt. Effektutvärderingen visade att studenterna på de fyra högskolorna signifikant minskade sin alkoholkonsumtion jämfört med studenterna på kontrollhögskolorna. Dessutom visar utvärderingar att arbetet har bedrivits på ett tydligt strukturerat och koordinerat vis på de fyra utvalda högskolorna. Rapporten vänder sig till verksamma inom universitet och högskolor, främst till personer i ledningen och personal på studenthälsan.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsår: 2011
  • Antal sidor: 40
  • Artikelnummer: FHI110701