I detta faktablad presenteras i vilka grupper av ungdomar som spelproblem är vanligast samt vilka olika spelställen och spelformer som är vanliga bland ungdomar med spelproblem. Syftet är att ge kunskap om spelproblem bland unga 16-19 år vilket är en viktig kunskap för att kunna sätta in tidiga förebyggande åtgärder. Faktabladet riktar sig till dig som beslutar om, utvecklar eller arbetar med förebyggande åtgärder, till exempel inom skola, ideella föreningar tillsyn och tillståndsgivning.

Faktabladet är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för att förebygga spelproblem.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2017-07-05
  • Antal sidor: 3
  • Artikelnummer: 01793-2017-2