Hur vanligt är spelproblem hos ungdomar?

I detta faktablad presenteras i vilka grupper av ungdomar som spelproblem är vanligast samt vilka olika spelställen och spelformer som är vanliga bland ungdomar med spelproblem. Syftet är att ge kunskap om spelproblem bland unga 16-19 år vilket är en viktig kunskap för att kunna sätta in tidiga förebyggande åtgärder. Faktabladet riktar sig till dig som beslutar om, utvecklar eller arbetar med förebyggande åtgärder, till exempel inom skola, ideella föreningar tillsyn och tillståndsgivning.

Faktabladet är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för att förebygga spelproblem.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2017-07-05
  • Antal sidor: 3
  • Artikelnummer: 01793-2017-2

Öppna publikationen

Hur vanligt är spelproblem hos ungdomar?(PDF 256 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan