Barn i förskolan har mer infektioner än de som vistas hemma. Spridningen av smitta i förskolan går inte att undvika helt, men kunskap om smittvägar och hur man bryter dessa kan till viss del minska smittspridningen.

Målgrupp för rapporten är främst kommunernas miljöförvaltningar.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsdatum: 2010-12-05
  • Antal sidor: 55
  • Artikelnummer: 2010-8-1