Information till vårdnadshavare om vaccination. Rekommenderade vaccinationer för vissa barn (persiska/farsi)

Ett informationsblad till föräldrar med information om rekommenderade vaccinationer till vissa barn (hepatit B, tuberkulos, influensa och pneumokockinfektion hos äldre barn). Informationsbladet kan användas inom barnhälsovården och elevhälsan. Reviderad version från juli 2016.

Andra språk

Informationsbladet finns även på följande språk (reviderade 2017): svenska, albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, engelska, franska, pashto, polska, ryska, somaliska, spanska, sydkurdiska/sorani, tigrinja och turkiska.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2017-07-26
  • Antal sidor: 3
  • Artikelnummer: 16091
Gå till toppen av sidan