Ett informationsbrev om kontrollköp riktat till näringsidkare som säljer folköl, tobak och receptfria läkemedel. Brevet informerar om vad kontrollköp är och berättar att kommunen kan komma att genomföra denna form av tillsyn samt betonar vikten av att näringsidkarna har rutiner för kontroll av åldersgränsen. Brevet är framtaget i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket.

Broschyr: Kontrollköp av folköl och tobak

Andra språk

Informationsbrevet finns även på följande språk: arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, engelska, nordkurdiska/kurmanji, spanska, sydkurdiska/sorani, turkiska.