Instruktioner vid vaccinering av personer med ökad blödningsbenägenhet, vanligen pga. av behandling med antikoagulantia.