Länsrapport 2011

I Länsrapport 2011 beskrivs länsstyrelsernas och kommunernas tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen, samt det förebyggande arbetet inom ANDT-området (alkohol, narkotika, tobak, dopning) under 2011. Resultaten och slutsatserna i rapporten bygger på uppgifter som länsstyrelser, kommuner och stadsdelar har lämnat i Statens folkhälsoinstituts årliga webbaserade undersökning. Rapporten riktar sig främst till länsstyrelsernas och kommunernas tillsynshandläggare inom alkohol- och tobaksområdet samt samordnare, eller motsvarande, av det ANDT-förebyggande arbetet regionalt och lokalt.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsdatum: 2013-01-31
  • Antal sidor: 114
  • Artikelnummer: R 2013:01

Öppna publikationen

Länsrapport 2011(PDF 2,8 MB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan