Länsrapport 2012 beskriver länsstyrelsernas och kommunernas tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen, samt det förbyggande arbetet med alkohol, narkotika, dopning och tobak på regional och lokal nivå. Resultaten och slutsatserna i rapporten bygger på uppgifter som länsstyrelser, kommuner och stadsdelar har lämnat i Statens folkhälsoinstituts årliga webbaserade undersökning. Rapporten riktar sig främst till tillsynshandläggare inom alkohol- och tobaksområdet samt samordnare, eller motsvarande, av det förebyggande arbetet med alkohol, narkotika, dopning och tobak regionalt och lokalt. Vi hoppas att rapporten och den undersökning som rapporten bygger på kan fungera som verktyg för den regionala och lokala uppföljningen, planeringen och utvecklingen av arbetet. Vi ser också att rapporten kan vara ett underlag för beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsdatum: 2013-12-13
  • Antal sidor: 144
  • Artikelnummer: FHI131202