Magnetfält finns alltid omkring oss och många undrar om magnetfält är skadliga för hälsan. I den här broschyren ger fem myndigheter en beskrivning av magnetfält och hälsorisker samt vad myndigheterna gör.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsdatum: 2009-12-05
  • Antal sidor: 20
  • Artikelnummer: 2009-126-212