Ett inspirationsmaterial för pedagoger och personal i grundskolan, särskolan och gymnasiet. Syftet är att inspirera och ge tips på hur man i undervisningen kan använda pedagogiska miljöer i arbetet med mat och fysisk aktivitet på ett ämnesövergripande sätt. Materialet är framtaget av Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF) i samarbete med Statens folkhälsoinstitut inom projektet Ett friskare Sverige.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut och NCFF
  • Utgivningsdatum: 2012-10-04
  • Antal sidor: 68
  • Artikelnummer: FHI120903