Rapporten består av två oberoende kunskapsöversikter som kan läsas var för sig. Syftet med rapporten är att sammanställa internationell forskning om sexuellt risktagande och sexuell riskutsatthet i samband med migration.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2012-11-28
  • Antal sidor: 164
  • Artikelnummer: 2011-15-15