Det övergripande målet för folkhälsan är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Statens folkhälsoinstitut har därför regeringens uppdrag att analysera och följa upp den nationella folkhälsopolitiken samt att föreslå framtida satsningar och prioriteringar. Resultatet presenteras i en regelbundet återkommande folkhälsopolitisk rapport.

Denna rapport är en av 21 underlagsrapporter för Folkhälsopolitisk rapport 2010: Framtidens folkhälsa – allas ansvar, som Statens folkhälsoinstitut presenterade för regeringen i november 2010. Rapporten ger en fördjupad kunskap och information inom folkhälsans målområde 5 – miljöer och produkter. Rapporten visar hur förutsättningarna för hälsa inom målområde 5 med fokus på perioden 2004–2010 har utvecklats och vilka åtgärder som har genomförts inom målområdet samt rekommenderar framtida åtgärder.

Rapporten vänder sig i första hand till sakkunniga, praktiker och politiker som genom denna skrift får ett fördjupat underlag för att följa upp genomförda åtgärder och göra nya prioriteringar.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsår: 2011
  • Antal sidor: 128