Den här rapporten ger fördjupad kunskap och information om narkotika som är ett av fem delområden inom folkhälsans målområde 11, de fyra övriga rör alkohol, dopning, tobak och spel. Rapporten är en av 21 underlagsrapporter för Folkhälsopolitisk rapport 2010: Framtidens folkhälsa – allas ansvar, som Statens folkhälsoinstitut presenterade för regeringen i november 2010.

Syftet är att beskriva narkotikabruket i Sverige och dess skador samt att ge en fördjupad bild av de åtgärder som genomförts för att förebygga narkotikabruk, från internationell till nationell nivå. Här presenteras även rekommendationer till framtida åtgärder.

Rapporten vänder sig i första hand till sakkunniga och praktiker inom narkotikaområdet men även politiker, som får ett underlag för att följa upp genomförda åtgärder och göra prioriteringar för framtidens folkhälsa inom området.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsdatum: 2011-10-03
  • Antal sidor: 72
  • Artikelnummer: FHI110905